درباره ما

 

مرکز مطالعات بین‌الملل مدرن (MIS) به عنوان یک مرکز غیردولتی و غیرسیاسی در حوزه مطالعات حقوق بین‌الملل در سال 2011 تاسیس گردید.

می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل بیشتر از هر رشته علمی دیگر ماهیت جهانی دارد. در حالی که زمانی این رشته محصول عمل کشورهای غربی بود. امروز به واقع رشته‌ای بین‌المللی است که با حضور فعال همه کشورهای جهان و بازیگران بین‌المللی شناخته می‌شود.

علی‌رغم وجود خصیصه عالم الشمول این رشته، بخش اعظم تحقیقات و مطالعات حقوق بین‌الملل در اروپا و شمال امریکا صورت می‌پذیرد و همچنین اکثر برنامه‌های آکادمیک، دوره‌های آموزشی و نشست‌های علمی مرتبط با حقوق در کشورهای غربی برگزار می‌گردد.

تاسیس و ایجاد مرکز مطالعات بین‌الملل مدرن (MIS) گامی ست به سوی تحقق آرزوی تسهیل ارتباط میان دانشجویان حقوق بین‌الملل و صاحب نظران این حوزه و بالا بردن ادراک بین‌المللی کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا (MENA).

هدف این مرکز ارتقاء سطح تحقیقات و مطالعات حقوق بین‌الملل با تمرکز بر مسائلی است که بیشتر مرتبط با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشند.

این مرکز، حامی طرح‌های پژوهشی و مجری برنامه‌های مطالعاتی، دوره‌های آموزشی و سمینارها و همایش‌های بین‌المللی خواهد بود.