شعبه دبی

مرکز مطالعات حقوق بین‌الملل مدرن
دبی، دهکده دانش، ساختمان 10، طبقه همکف
کد پستی: 24528
تلفن: 143686133 97+
فکس: 143289797 97+
ایمیل: info@misc.org