شعبه تهران

مرکز مطالعات حقوق بین‌الملل مدرن
تهران، نیاوران (خیابان باهنر)، خیابان فیضیه، شماره 16
کد پستی: 1977887114
تلفن: 09759 261 21 98+
فکس: 12755 261 21 98+
ایمیل: info@misc.org